LADING

Milli Düşünce Gazetesi Sayı-9

Yeryüzünde Yaşayan Mazlumların Umudu: Türkiye

Değerli dostlar,
Ömrümüzün önemli bir dilimi içinde bu yıl da ağırladığımız
mübarek Ramazan ayı o haşmetli, görkemli sevgi şefkat, rahmet ve bereket dolu ağılığı ile aramızdan usulca ayrılıp uzaklaşıyor Huzurlarınızdaki Nisan 2022’E.Gazeteniz “Millî Düşünce”nin bu sayısı ile mübarek Ramazan Bayramı’nda sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesileyle öncelikle bütün okuyucularımıza, Türk İslâm Dünyasına hayırlı huzurlu ve sağlıklı bayramlar diliyoruz…

Çevremizde, İslam Dünyasında ve Dünyanın pek çok yerinde bu mübarek Ramazan ayında bile insanlığın onuruna, huzuruna, yaşam ve düşünce sınırlarına insana yakışmayan tecavüz ve saldırılar maalesef devam edegelmiştir…Dünyanın süper güçleri adeta şeytanla yarışırcasına en insafsız ve vicdansız bir yaklaşımla her türlü silahı kullanmaktan geri durmuyor, insanlık düşmanı fikir ve ideolojileriyle birbirleriyle savaşmaya devam ediyorlar. Sanki Habil ile Kâbil arasında başlayan hak ve batıl mücadelesi yeniden güncellenerek boyut ve şekil değiştirmiş haliyle karşımızda, yanımızda ve hatta içimizde devam etmektedir. Haklının ve mazlumun hukuku, yaşam hakkı, şeref ve haysiyeti nasıl korunacaktır?
Hakkı tutan eller nerede..? Ve o eller maalesef yeterince kuvvetli değil… Haksız canavar karşısında ezilen ve sömürülen mazlumların halini seyretmekten bile aciz durumdadır.

Dünya ve insanlık, insan onurunun en alçak saldırılara ve tecavüzlere maruz kaldığı bu son yüzyılda olup biten bu mücadeleyi adeta sanal bir alemden seyretmekten öte bir şey yapamamaktadır. Ancak buna bir çare yok mu? Elbette vardır ve olmak zorundadır. Peki bu çare nerede ve nasıl bulunacaktır? Oysaki bizatihi barış, huzur ve insanca yaşamanın ta kendisi olan, ismiyle cismiyle bunu haykıran İslâm diye muhteşem irade aramızda ve içimizde mevcut bulunmaktadır.

Rusya/Ukrayna arasında devam eden savaşta bir İslâm diyarı olan Türkiye’nin, barışın, huzurun vatanı ve garantörü olarak ortaya çıkması İslâm iradesinin en muhteşem bir tecellisidir. Tarih boyunca insanlık aslında bu iradeye boyun eğmiştir huzuru ve saadeti onun ikliminde doya doya yaşamıştır. Ezilen, sömürülen ve canavarca doğranan İnsanlık ve medeniyetler için son yüz yılda kaybolmaya yüz tutmuş aranan acil kan aslında bizim damarlarımızda dolaşmaktadır. Bu nedenle işimizin önemi, yük ve sorumluluğumuzun büyüklüğü gün gibi aşikârdır. Bizi yaratan Yüce irade silkinerek uyanmamızı ve üzerimize düşen bu kutsal görevi ifa etmemizi beklemektedir. Bunun için yeni bir keşif yapmaya da
ihtiyaç yoktur. Ülkemizin ve insanlığın beklediği özlediği medeniyetin tüm kodları, yenilenmesi ve güncellenmesi gereken yerli ve milli düşüncemizden ilham alan barışın gücü sevginin gücü insanlığın erdemlerini barındıran lâtif ve yumuşak atmosferimizde mündemiçtir…

Değerli okurlar,
Yayın Koordinatörümüz Yasin Demir Bey’in yayın kurulumuzun da katkılarıyla özen ve gayretle hazırladığı bu sayımızdaki aksülamel sorulara, değerli hocalarımızdan düşünce ufkumuzu aydınlatacak çok değerli cevaplar aldık. Her bir kıymetli yazarımız düşünce ve yorumlarının “Millî Düşünce’mize” önemli katkılar sağladığına inanıyoruz. İleriye doğru bu e-dijital yayınları kitap muhteviyatına sığacak düzeyde ayrıca basılı olarak sizlere sunacağımız malumunuzdur. Geçmiş sayılarımız bu sayıda sizlere tanıtıldığı üzere kitap halinde bastırılmış olup isteyen okurlarımıza talepleri halinde gönderilecektir.

Yaptığımız kahvaltılı tanıtım ve istişare toplantımıza teşrif eden değerli yazarlarımız başta olmak üzere siz kıymetli dostlarımıza ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyoruz…Yapılan tavsiyeler ışığında daha kaliteli ve muhtevalı bir yayın anlayışı ile huzurlarınızda olacağız. Gazetemiz ek sayfalarında görüleceği üzere yayın kurulumuz, yazar ve dostlarımızın yanı sıra muhtelif STK temsilcileri ile de yaptığımız iftarlar çok verimli ve faydalı olmuş, mübarek Ramazan-ı Şerifimize ayrı bir anlam kazandırmıştır. Gelecek sayıda tekrar buluşmak umuduyla

Mustafa Şatıroğlu
Milli Düşünce Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni

Comments are closed here.